Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Підприємництво в цифрах

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2018-02-09 16:42:17

Діалог між владою та бізнесом можливий лише тоді, коли вони розмовляють спільною мовою і перебувають у єдиній системі координат. Криворізька влада намагається бути на крок попереду державних реформ з питань підприємництва, щоб забезпечити прозорі, відкриті умови ведення легального, соціально-відповідального бізнесу:

-  на сьогодні сектор бізнесу міста охоплює понад 32,0 тис. суб'єктів господарювання,

-  підприємницька діяльність здійснюється в майже  10,0 тис. об'єктах бізнесу,

-  працює майже 3,0 тис. малих підпри-ємств,

-    сукупний сегмент мікро-, малого та серенього підприємництва забезпечує майже 40% загального внеску до міського бюджету.

Створений в Кривому Розі механізм підтримки підприємництва є стимулом для започаткування власної справи:

       безкоштовна реєстрація підприємництва;

       працюють  24 офіси з надання публічних послуг - Центр адміністративних послуг «Віза», 2 офіси з реєстрації  нерухомості і бізнесу, служби «єдиного вікна» і відділи з реєстрації місця проживання;

       діє Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в м.Кривому Розі на 2017-2020 роки;

       ефективно функціонують міські координаційна рада з питань розвитку підприємництва та галузеві ради підприємців за відповідними напрямами роботи;

       впровадження  державної регуляторної політики в  м.Кривому Розі здійснюється у межах реалізації норм та процедур регуляторного законодавства. Усі впроваджувані заходи були спрямовані на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у ді яльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу з урахуванням М-тесту, як інструменту визначення впливу заходів регуляторної політики на суб’єктів малого підприємництва. Його застосування є потужним інструментом попередження появи регуляторних актів, що створюють бар’єри для підприємницької діяльності;

       усунено можливість проявів корупції в органах місцевого самоврядування за рахунок послідовного виконання чіткого порядку прийняття регуляторних актів;

       впроваджено щомісячні зустрічі з представниками громадських, профспілкових об’єднань підприємців з питань  дебюрократизації бізнесу, що сприяють розбудові і підвищенню ролі інститутів громадянського суспільства;

       у мережі Інтернет працюють портал «Криворізький ресурсний центр», який надає можливість вільного доступу суб’єктам господарювання до актуальної інформації про місто та модуль «Віртуальний бізнес-інкубатор», який спрямований на підвищення обізнаності підприємців щодо основ ведення бізнесу. Про успішність реалізації проекту протягом чотирьох років свідчать його індикатори: 41,5 тис. відвідувачів модуля, у тому числі протягом року – 5,5 тис. осіб.

        зменшено розміри діючих ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності I і II груп платників, передбачена пільгова ставка в розмірі 50 % для підприємців, які оформили трудові відносини з 10 найманими працівниками та інвалідами.  На  сьогодні розміри ставок єдиного податку для підприємців міста застосовані нижче від максимально встановлених законодавством;

       налагоджено взаємовигідні партнерські стосунки між бізнесом і владою, що є одним з важливих елементів покращення бізнес-середовища Кривого Рогу. Удосконалення каналів та механізмів їх комунікації відбувалося шляхом проведення освітніх семінарів, тематичних заходів, форумів з питань ведення бізнесу, яких протягом  2017 року організовано понад 250, у тому числі  в ефірі інформаційної програми «Цей день» на комунальному підприємстві телерадіокомпанії «Рудана» Криворізької міської ради;

       закріплено можливість здійснювати підприємницьку діяльність використовуючи майно, що знаходиться у власності територіальної громади через надання в оренду об’єктів комунальної власності та передачі їх у власність (приватизацію);

       рішенням виконкому міськради від 23.05.2017  №253, зі змінами затверджено Порядок використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами,  що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й середнього підприємництва», який поширюється на суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), які відповідно до ст.55 Господарського кодексу України  належать до суб’єктів мікро-, малого й середнього підприємництва та перебувають на обліку в Криворізьких об’єднаних державних податкових інспекціях головного управління ДФС у Дніпропетровській області, здійснюють діяльність на території міста Кривого Рогу; банківські установи, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів. Розмір кредиту для отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами від 50 тис.грн. до 300,0 тис. грн. Відбір проектів, наданих суб’єктами господарювання малого й середнього бізнесу здійснюється на конкурсній основі комісією з відбору проектів зі створення нових робочих місць, затвердженою рішенням виконкому міської ради від 14.03.2017  № 113, зі змінами;

       результатом розвитку соціального підприємництва  в нашому місті є продовження функціонування проектів «Зігріємо турботою ветерана», «Найкраще – дітям», «Марка якості «Криворіжжя», «Кривий Ріг – місто дитячих розваг». Новаціями цього року  є підписаний Меморандум про реалізацію спільного соціального  проекту «Підприємницький воркшоп», метою якого є надання можливості підростаючому поколінню  здобути навички цікавих та затребуваних нині професій, визначитися із професійними вподобаннями.

ВИКЛИКИ, ПОТРЕБИ, ПЕРСПЕКТИВИ:

Актуальні виклики:

- удосконалення системи регулювання у сфері підприємництва,

- зменшення відсоткових ставок за кредитами для бізнесу,

- недостатня кваліфікація підприємців,

- монополізація ринків, домінування великого бізнесу,

- нестабільність законодавства, у т.ч. податкового,

- недостатній розвиток соціально-трудових відносин,

- усунення бар’єрів і адміністративних перешкод при здійсненні господарської діяльності,

- забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва.

Очікувані зміни:

- реалізація підприємницької ініціативи,

- налагодження відкритого співробітництва у форматі «бізнес-влада-громада»

- покращення комунікації у секторі бізнесу,

- створення нових робочих місць,

- наповнення бюджетів усіх рівнів,

- підвищення конкурентності економіки,

- різноманіття якісних товарів і послуг,

 - простір для інновацій,

- економічний розвиток.

Пріоритети місцевої політики:

            - здійснення дерегуляції підприємницької діяльності,

            - лібералізація регуляторної та дозвільної системи,

            - оптимізація податкових і адміністративних регулювань,

            - створення інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва,

            - секторальні дослідження та відстеження реального стану підприємництва,

            - підтримка програм бізнес-освіти,

            - запровадження державних програм фінансової підтримки,

            - популяризація та стимулювання розвитку бізнесу серед населення

 


 

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради