Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Інформація про роботу підрозділу

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2018-02-12 09:26:26


Основними завданнями та функціями управління освіти і науки виконкому міськради є:

 • реалізація державної та місцевої політики в галузі, спрямованої на удосконалення системи освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, культурних та національних прав і запитів усіх громадян, реалізацію принципу безперервної освіти, адаптацію її до соціально зорієнтованої, глобалізованої економіки та інтеграції в Європейський світовий простір;
 • забезпечення своєчасного виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;
 • організація й здійснення контролю за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти,  вимог базового компоненту  дошкільної та позашкільної освіти, державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освітніх послуг відповідно до рівня та профілю навчання;
 • аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на відповідні роки;
 • створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти;
 • навчально-методичне керівництво закладів освіти, що розташовані в межах відповідної території і є комунальною власністю; координація їх діяльності, а також закладів освіти інших форм власності, відповідно до повноважень, наданих органам місцевого самоврядування;
 • сприяння розвитку самоврядування в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти;
 • забезпечення закладів освіти педагогічними працівниками; удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України;
 • сприяння здійсненню експериментальної, інноваційної діяльності, упровадженню передового педагогічного, виробничого досвіду та новітніх технологій у освітній  процес закладів освіти міста;
 • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти;
 • забезпечення роботи мережі закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку й оздоровлення  дітей пільгових категорій, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
 • створення необхідних умов для належного утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у закладах освіти;
 • координація співпраці закладів вищої та професійно-технічної освіти з підприємствами, установами й місцевими органами влади;
 • підготовка пропозицій органам виконавчої влади щодо вдосконалення мережі закладів вищої та професійно-технічної освіти міста;
 • визначення потреб, розроблення пропозицій і формування замовлення на педагогічні кадри;
 • здійснення міжнародного співробітництва, налагодження міжтериторіальних та міжгалузевих зв’язків;
 • забезпечення координації роботи з проведення зовнішнього незалежного оцінювання вступників до закладів вищої освіти;
 • забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації та надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, віднесених до компетенції управління;
 • участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
© 2009—2019, Виконком Криворізької міської ради