Офіційний веб-сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Інформація про роботу підрозділу

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2017-08-29 08:47:36

Основними напрямками діяльності управління комунальної власності міста виконкому міськради є:

-    реалізація державної та місцевої політики в галузі, спрямованої на ефективне здійснення переданих міською радою повноважень щодо управління, користування та розпорядження комунальною власністю міста, приватизації, відчуження, передачі в орендне користування комунального майна;

-    веде електронний реєстр об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста;

-    надає згоду на передачу основних засобів на балансовий облік інших підприємств, закладів і установ комунальної власності міста, списання та ліквідацію непридатних для використання основних засобів (окрім об’єктів нерухомості, у т.ч. незавершеного будівництва і витрат на нього, проектно-кошторисної документації та витрат на її виготовлення), в т.ч. основних засобів, обстеження яких провести неможливо (підземні об’єкти інфраструктури, інженерні мережі тощо);

-    проводить конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації, надаються в оренду, підлягають облікуванню, дозволених для продажу, у т.ч. об’єктів, підприємств, які ліквідуються та перебувають у процесі банкрутства, а також з відбору страховиків орендованих об’єктів комунальної власності міста;

-    проводить конкурси з відбору спеціалізованих організацій міста для здійснення продажу основних засобів;

-    затверджує зразки печаток і штампів, статути підприємств, закладів та установ комунальної власності міста, зміни ( у т.ч. щодо назви, статутного фонду) або доповнення до них;

-    здійснює розроблення проектів нормативно – правових актів органів місцевого самоврядування, у т.ч. регуляторних актів;

-    вносить на розгляд міської ради, її виконкому та міського голови пропозиції щодо:
а) cтворення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання підприємств, закладів і установ комунальної власності міста, у т.ч. спільних та з іноземними інвестиціями (за поданням галузевих управлінь і відділів виконкому міськради, виконкомів районних у місті рад);
б) прийняття до комунальної власності міста безхазяйного та відумерлого нерухомого майна тощо.

У сфері приватизації та продажу комунального майна міста вносить на розгляд міської ради перелік об’єктів комунальної власності міста, що підлягають приватизації (продажу) тощо.

У сфері оренди об’єктів комунальної власності міста надає нерухоме майно (нежилі приміщення, будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва тощо) та інше окреме індивідуально визначене майно, яке належить до комунальної власності міста, на договірних умовах у строкове орендне користування юридичним або фізичним особам, у т.ч. на конкурсних засадах, укладає інші договори цивільно-правового характеру, що не передбачають передачу прав власності (лізингу, концесії, консигнації, довірчого управління, схову, відповідального зберігання тощо), контролює виконання їх умов тощо.

У сфері організації та ведення бухгалтерського обліку організовує і веде бухгалтерський облік відповідно до чинного законодавства; здійснює контроль за надходженням та своєчасним перерахуванням покупцями коштів від приватизації об’єктів у визначений термін згідно з чинним законодавством; у разі порушення суб’єктами господарювання терміну сплати застосовуються штрафні санкції відповідно до чинного законодавства.

У сфері після приватизаційного контролю здійснює контроль за виконанням покупцями умов договорів купівлі-продажу майна комунальної власності міста; у разі порушень ними обов’язків документи передаються до юридичного управління виконкому міської ради для проведення позовної роботи. У разі повернення приватизованого майна до комунальної власності міста Управління здійснює його повторний продаж тощо.

© 2009—2019, Виконком Криворізької міської ради