Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Інформація про роботу підрозділу

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2022-01-27 13:18:26

Основними напрямками діяльності управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради (надалі – УКВМ) є реалізація державної та місцевої політики щодо управління, користування та розпорядження комунальною власністю територіальної громади міста, приватизації, відчуження, передачі в орендне користування комунального майна.

У сфері управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу УКВМ:

- організовує проведення щорічної інвентаризації комунального майна;

- ведення електронного Реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу;

- видання наказів:

а) на передачу основних засобів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, на балансовий облік інших комунальних підприємств, закладів, установ тощо;

б) на списання з балансового обліку комунальних підприємств, закладів, установ тощо непридатних для подальшого використання (фізично зношених), морально застарілих основних засобів комунальної власності територіальної громади міста (окрім основних засобів, згода на списання яких надається міською радою або її виконкомом) відповідно до діючого в місті порядку;

в) на затвердження статутів комунальних підприємств, закладів, установ;

- унесення на розгляд міської ради, її виконкому проектів рішень щодо:

а) cтворення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання комунальних підприємств, закладів, установ, у тому числі спільних та з іноземними інвестиціями;

б) затвердження переліків комунальних підприємств, закладів, установ;

в) безоплатного прийняття до комунальної власності територіальної громади міста об’єктів права державної та інших форм власності (у тому числі розташованих за його межами), безхазяйного та відумерлого нерухомого майна;

г) надання згоди на передачу основних засобів (об’єктів нерухомості тощо) в оперативне управління (господарське відання) та на балансовий облік суб’єктам господарювання інших форм власності, у державну та інші форми власності, в іпотеку (заставу).

У сфері оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу УКВМ:

- укладає договори оренди нерухомого майна (нежитлових приміщень, будівель, споруд, об’єктів незавершеного будівництва тощо) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, із суб’єктами господарювання та фізичними особами, у тому числі на конкурсних засадах, контролює виконання їх умов;

- уживає передбачених законодавством заходів щодо стягнення заборгованості з орендної плати та порушує питання про дострокове розірвання договорів оренди тощо.

У сфері організації та ведення бухгалтерського обліку УКВМ:

- веде бухгалтерський облік, статистичний і податковий облік відповідно до законодавства;

- здійснює контроль за надходженням та своєчасним перерахуванням покупцями коштів від приватизації об’єктів у визначений термін згідно з законодавством;

- здійснює облік узагальненої інформації по місту про надходження коштів від орендного користування об’єктами комунальної власності.

У сфері приватизації комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу УКВМ:

- вносить на розгляд міської ради перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації (продажу), для його затвердження;

- здійснює заходи щодо приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста шляхом викупу або продажу на аукціоні, відповідно до законодавства.

У сфері післяприватизаційного контролю УКВМ:

- після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта за придбаний об’єкт приватизації готує акти прийому-передачі майна;

- здійснює контроль за виконанням покупцями умов договорів купівлі-продажу майна комунальної власності, у разі порушень ними обов’язків передає матеріали до юридичного управління виконкому міської ради для проведення позовної роботи.

 

Загальна інформація

Вартість комунального майна територіальної громади міста, що перебуває на власних балансах комунальних підприємств, установ і закладів, за результатами останньої щорічної інвентаризації становить 43,85 млрд. грн.

До складу структури основних засобів комунальної власності міста входять:

- об’єкти житлового та нежитлового фонду, які складають 39,34 млрд. грн., або 89,71%;

- об’єкти незавершеного будівництва складають 273,09 млн. грн., або 0,62%;

- інші об’єкти нерухомості (об’єкти інфраструктури, благоустрій)  становлять 662,13 млн. грн., або 1,51%;

- інші основні засоби становлять 3,58 млрд. грн., або 8,16%.

 

Перелік комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу оприлюднено на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а саме: data.gov.ua.

З метою спрощення отримання інформації суб’єктами господарювання щодо оренди комунального майна, УКВМ на порталі «Криворізький ресурсний центр міста Кривого Рогу» підтримується в актуальному стані електронні інформаційні ресурси: «Річні ставки орендної плати», «Віртуальний бізнес-інкубатор».

Для більш детального та відкритого використання інформації стосовно можливості приватизації об’єктів нерухомості комунальної власності міста на електронному порталі «Криворізький ресурсний центр міста Кривого Рогу» модифікований ресурс «Потенційні об’єкти приватизації комунальної власності м. Кривого Рогу» підтримується в актуальному стані та містить інформацію щодо опису об’єктів нерухомості у вигляді фотографій об’єктів, графічні матеріали, адреси та розташування їх на мапі міста.

 Плани діяльності управління  комунальної власності міста  виконкому Криворізької міської ради 

 План діяльності на плановий 2022 рік та 2023-2024 роки

Зміни до Плану діяльності на плановий 2022 рік та 2023-2024 роки

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради