Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Екологічна ситуація у місті Кривий Ріг

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2018-08-16 14:45:55

За даними підприємств міста викиди забруднюючих речовин у повітря за І півріччя 2018 року становлять понад 119 тис. тонн, що на 26 % менше, ніж за аналогічний період 2017 року. Основними підприємствами, що здійснюють найбільший вплив на стан атмосферного повітря є  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПАТ "ПІВДГЗК", ПРАТ "ПІВНГЗК", ПРАТ "ЦГЗК", ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна", ПРАТ "ІНГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком", ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ТОВ "МЕТІНВЕСТ – Криворізький ремонтно-механічний завод", СП ПРАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "УКРМЕХАНОБР".

При високій концентрації промислових об'єктів, зокрема гірничо-металургійного комплексу, у місті протягом І півріччя 2018 року утворено понад 114 млн. тонн, з них розміщено в навколишньому природному середовищі 76 млн.тонн.  Основними підприємствами, що здійснюють найбільший вплив на стан навколишнього природного середовища по розміщенню промислових відходів є ПРАТ "ПІВНГЗК", ПРАТ "ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ЦГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком". При цьому, з метою зменшення негативного впливу промислових відходів на навколишнє природне середовище протягом І півріччя 2018 року утилізовано та повторного використано 38 млн. тонн відходів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

У рамках реалізації Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки  (надалі – Міська екологічна програма) у І півріччі 2018 року на реалізацію програмних заходів направлено 1215,7 млн. грн., у т.ч.:

- за рахунок власних коштів підприємств – 1193,3 млн. грн. профінансовано природоохоронні заходи за такими напрямами:

• на охорону та поліпшення стану атмосферного повітря – 450,1 млн. грн.;

• на охорону та раціональне використання водних ресурсів – 108,2 млн. грн.;

• на заходи щодо поводження з відходами та раціональне використання земель – 626,9 млн. грн.;

• на заходи щодо раціонального використання надр – 0,4 млн. грн.;

• на заходи щодо розбудови та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища – 5,8 млн. грн.;

• на заходи щодо охорони, збереження об’єктів природно-заповідного фонду, озеленення – 1,9 млн. грн.;

- за рахунок коштів міського фонду охорони у сумі – 20,6 млн. грн. (станом на 01.07.2018) проведено фінансування наступних заходів:

• проектування та будівництво каналізаційних мереж – 4,5 млн. грн.;

• реалізація заходів із поліпшення екологічного та гідрологічного стану  водойм – 0,4 млн. грн.;

• придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів – 1,5 млн. грн.;

• заходи щодо озеленення території міста – 13,0 млн. грн.;

• моніторинг навколишнього природного середовища міста – 1,2 млн. грн.;

- за рахунок коштів міського бюджету (1,5 млн. грн.) КПТМ "Криворіжтепломережа" проводяться роботи з модернізації котельної на вул. Свято-Миколаївська,18 із заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-6,5 і ТВГ-8 з впровадженням схем частотного регулювання на димососах;

- за рахунок  субвенції  з  міського  бюджету  державному бюджету в  сумі 0,3 млн. грн. (розпорядник коштів та замовник робіт - Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів) розробляється проектна документація заходу "Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області – капітальний ремонт" (у тому числі проектування)".

Для Кривого Рогу велике значення має природоохоронна діяльність, спрямована на запобігання забрудненню атмосферного повітря, одного з найбільш вражених елементів довкілля. Міською екологічною програмою до виконання підприємствами передбачено 48 заходів у сфері охорони та поліпшення стану атмосферного повітря:

- ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", викиди якого в атмосферне повітря становлять 75% від загального обсягу викидів по місту є виконавцем 20 повітроохоронних заходів, з яких  4 заходи, термін реалізації яких минув в 2017 році, не виконані:

• не завершено пусконалагоджувальні роботи на газоочисній установці (далі - ГОУ) конвертеру №4 (п.1.12), будівництво якої проведено в межах реконструкції конверторного цеху.

• не підтверджено декларацією про готовність до експлуатації  об'єкту "Будівництво УБВК та впровадження природоохоронних заходів при реконструкції коксової батареї №5" у коксовому цеху №1 (п.1.20);

• не виведено з експлуатації двохванний сталеплавильний агрегат №6 мартенівського цеху (надалі – ДСПА -6; п.п.1.14; 3.13) та ДП-5 (п.1.16).

Не підтверджено екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 5 тис.тонн. після проведених в 2017 році ремонтних робіт, наладки режимів та технології виробництва сталі на прямотоці ДСПА – 6 (п.1.14.1). За умовами дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 28.12.2016 №121100000-38 експлуатація ДСПА – 6 мартенівського цеху можлива до 31.12.2020 року за умови виконання заходу по вдосконаленню технології виробництва сталі на ДСПА – 6 до 31.12.2017 року, що забезпечить зменшення обсягів викидів на 5 тис. тонн. У разі невиконання даного заходу та недосягнення очікуваного результату стосовно зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин до 31.12.2017 ДСПА-6 підлягає виведенню з експлуатації з 01.01.2018).

Виконком Криворізької міської ради звернувся до Міністерства екології та природних ресурсів України, як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади основним завданням якого є формування державної політики в т.ч. у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та ініціював найскоріше вирішення в межах повноважень питання стосовно здійснення комплексної перевірки ПАТ "АрселорМіттал КривийРіг", в т.ч. – дотримання умов дозволу. Отримана від Міністерства відповідь з інформацією Державної екологічної інспекції України:

- підтверджують факти не допуску інспекції до перевірок ПАТ  "АрселорМіттал КривийРіг": планової (02.10.2017) та позапланових (вересень, жовтень, грудень 2017 року та січень 2018 року), зокрема в рамках кримінального провадження за зверненням Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг;

- свідчать про відсутність інформації про стан виконання ПАТ  "АрселорМіттал КривийРіг" природоохоронних заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

 Викликає ряд запитань реалізація підприємством заходу "Уведення в дію машини безперервного лиття заготовок (надалі – БМЛЗ) №2 (конвертерний цех)", п.1.14.2 Міської екологічної програми. За інформацією підприємства нова стратегія потребує вводу двох машин БМЛЗ №2 і №3, що збільшить потужність об'єкта на 300% (4,0 млн.тонн безперервно литої заготовки на рік при існуючій потужності станом на сьогодні 1,2 млн. тонн на рік. При цьому виведення з експлуатації будь-якого джерела викидів не планується. Тобто при впровадженні нової технологічної лінії  другої і третьої машин втричі зросте навантаження БМЛЗ на довкілля. В порушення чинного природоохоронного законодавства за відсутності висновку Міністерства екології та природних ресурсів України з оцінки впливу на довкілля без якої забороняється розпочинати провадження планованої діяльності (повідомлення про плановану діяльність оприлюднено в Реєстрі ОВД Міністерства 07.06.2018) влаштовуються фундаменти та монтуються сваї для складу заготовок та водопідготовки, підготовлено майданчик під будівельно-монтажні роботи ГОУ.

У 2018 році виконується поставка обладнання для реконструкції газоочисної установки (далі - ГОУ) конвертерів №№1-3 (п.1.12), розроблено робочу документацію та закуплено природоохоронне обладнання для реконструкції ГОУ обертової печі №3 із впровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу у вогнетривно-вапняному цеху (п.1.17); в агломераційному цеху №2 виконуються пусконалагоджувальні роботи нової ГОУ від зони спікання а/м №5, виконано будівництво ГОУ від хвостових частин а/м №№5,6 та перевантажувального вузла, проводяться гарячі випробування роботи фільтрів (п.1.18). В межах оптимізації автотранспортного парку виведено з експлуатації 14 вантажних та 2 легкових автомобіля, які не відповідають екологічним нормам, придбано 13 автомобілів (п.1.48.2).

 

- ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна" не виконано у терміни, встановлені Міською екологічною програмою (2016-2017 роки), заходи:

• реконструкція електрофільтру сушильного барабану №4 (п.1.29, експлуатацію обладнання призупинено);

• установка нового фільтру на цементному млині №2 (п.1.27), виконано постачання обладнання, готується технічне завдання на монтажно-будівельні роботи;

• перехід на альтернативні види палива (п.1.31).

Замість модернізації або реконструкції (п.1.28) проведено капітальний ремонт електрофільтру холодильника клінкеру. Відсутнє підтвердження ефективності проведеного заходу Державною екологічною інспекцією у Дніпропетровській області.

У зв'язку з порушенням ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна" термінів виконання заходів, передбачених  дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виконком Криворізької міської ради ініціював перед Міністерством екології та природних ресурсів України розгляд питання щодо дотримання підприємством умов дозволу та вжиття відповідного заходу реагування.

 

- ПАТ "ПІВДГЗК" у рамках виконання заходу щодо реконструкції системи очистки агломераційних газів зон спікання агломашин аглофабрики №1 отримано позитивний висновок експертизи проекту, завершено Проект організації будівництва (п.1.10); в межах оптимізації автотранспортного парку виведено з експлуатації 3 вантажних автомобіля, що не відповідають екологічним вимогам, придбано 8 вантажних автомобілів(п.1.48.2);

 

- ПАТ "Кривбасзалізрудком" на дробарно-сортувальній фабриці ш. "Ок-тябрська" впроваджується захід щодо заміни аспіраційної установки та установки циклону (п.1.23). Ведуться підготовчі роботи для установки аспіраційного обладнання на дробарно-сортувальній фабриці ш. "Гвардійська" (п.1.24, термін реалізації – 2017 рік). Укладено угоду на поставку обладнання;

 

- КПТМ "Криворіжтепломережа" проводяться роботи з модернізації котельні на вул. Свято - Миколаївська,18, а саме: виконується реконструкція котла №1 з встановленням 3-х блочних газових пальників 9п.1.34);

- ПРАТ "ІНГЗК", "ПІВНГЗК" оновлюється автотранспортний парк - придбано 29 автомобілів (п.1.48.2).

Комплекс технологічних та організаційно-технічних заходів при проведенні масових вибухів у кар’єрах ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг",  СП ПРАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "УКРМЕХАНОБР" (використання внутрішньої і зовнішньої гідрозабойки, застосування виключно безтротилових вибухових речовин тощо) забезпечив непотрапляння в атмосферне повітря майже 4,0 тис. тонн забруднюючих речовин.

В межах Міської екологічної програми, реалізації заходу щодо співпраці з науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом, нових технологій проведення масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря (п.1.47):

- ПАТ "ПІВДГЗК" укладено договір з ТОВ ВТП "Мінерал" на виконання науково-дослідної роботи "Дослідження раціональної конструкції проміжного детонатора і місця його розташування в заряді вибухових речовин з метою ефективного та надійного способу ініціювання свердловинних зарядів";

- ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" укладено договір з ДВНЗ "Криворізький національний університет" щодо розробки "Методики визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на відкритих гірничих роботах", яка передбачає розробку заходів по зменшенню викидів в атмосферне повітря при масових вибухах;

- ПРАТ "ІНГЗК" проводиться тендерна процедура щодо виконання роботи "Впровадження методів боротьби з пилогазоподавленням при виробництві масових вибухів з використання поверхнево-активних речовин".

З метою запобігання пилоутворенню на відвалах, хвостосховищах, шламонакопичувачах підприємствами виконуються заходи по закріпленню поверхонь речовинами, які затримують пил, зволоження "сухих" пляжів хвостосховищ, полив технологічних автодоріг, зрошення складів готової продукції.

В травні-червні поточного року проведено комісійного обстеження промислових підприємств міста щодо виконання  заходів з пилопридушення на територіях відвалів, хвостосховищ, шламонакопичувачів, на відкритих складах та автомобільних шляхах. За результатом обстеження надано рекомендації щодо покращення роботи підприємств. Найбільшої критики зазнала робота ПРАТ "ПІВНГЗК". Підприємство оперативно відреагувало на зауваження і вже наприкінці липня звітувало перед робочою групою з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі про вжиті заходи, у т.ч. в частині придбання потужного спец автотранспорту для поливу сухих карт та бортів хвостосховища, технологічних автодоріг хвостосховищ та кар'єрів.

З метою зменшення пиління промисловими підприємствами міста розпочато активну співпрацю з місцевими науковими установами та організаціями щодо впровадження "зелених технологій" з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ (п.1.46). Так, у 2018 році для зменшення пиління хвостосховищ виконується:

- ПРАТ "ПІВНГЗК" висадка жита на площі 16,1 га;

- ПРАТ "ЦГЗК" висадка очерету та жита на площі 40 га;

- ПАТ "ПІВДГЗК" дослідження з висадки рослинності на 2 експериментальних ділянках.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" укладено договір з ДВНЗ "Криворізький національний університет" щодо розробки "Методики визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на відкритих гірничих роботах", яка передбачає підготовку та розробку документації з вибору технології боротьби з пилом на хвостосховищах та виконання науково-дослідницьких робіт по вдосконаленню пилоподавлення на хвостосховищах.

 

Для прийняття виважених управлінських рішень, інформування мешканців міста про стан довкілля надзвичайно важливим є забезпечення функціонування системи спостереження за станом атмосферного повітря, розширення та удосконалення цієї системи.

Діючий в режимі реального часу електронний модуль "Екомоніторинг" (портал "Криворізький ресурсний центр") з наявною архівною базою об’єднує зусилля громадськості, підприємств та органів місцевого самоврядування у сфері поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення постійного громадського контролю. Крім даних 4-х міських автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря висвітлюються дані 2- х постів ПРАТ "СУХА БАЛКА", 3-х постів ПАТ "ПІВДГЗК" (з березня проводилась державна повірка, у серпні планується відновити передачу даних). З серпня 2018 року оприлюднюються дані 4-х постів ПАТ "Кривбасзалізрудком".

Триває робота із забезпечення висвітлення у режимі он-лайн даних автоматизованих постів спостереження ПРАТ "ПІВНГЗК" (2 пости), ПРАТ "ЦГЗК" (3 пости), ПРАТ "ІНГЗК" (2 пости), ТОВ "МЕТІНВЕСТ КРМЗ" (2 пости) на офіційних сайтах цих підприємств. Опрацьовуються технічні питання щодо передачі даних для оприлюднення в загальноміському модулі "Екомоніторинг".

ПРАТ "ЦГЗК" виконуються проектні роботи щодо встановлення ще одного посту спостереження на межі санітарно-захисної зони хвостосховища в с. Авангард.

Рішенням Криворізької міської ради від 31.01.2018 №2404 внесені зміни до Міської екологічної програми щодо впровадження у 2018 році системи автоматизованого моніторингу за станом атмосферного повітря ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна" і підприємством розпочато роботи з визначення місця розташування поста.

Обладнання постів контролю ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" з березня 2018 року на повірці. На сайті підприємства висвітлюються середньодобові концентрації забруднюючих речовин, визначені за трикратними вимірами пересувної лабораторії та занесені "вручну".

Для удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста у рамках Міської екологічної програми зкориговано проектну документацію "Система екологічного моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривий Ріг". В межах модернізації перенесено пост №1 в Покровський район міста, що дало можливість значно розширити площу міста, охоплену спостереженнями.

Триває робота з розширення системи міських автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря одним новим постом, що буде встановлено в Металургійному районі міста (вул. Нікопольське шосе). Діючі 4 міські пости будуть дообладнані пиломірами, пост №3 - газоаналізатором для визначення озону та етану.

З березня 2018 року за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища проводяться лабораторні дослідження: якості атмосферного повітря (в житловій забудові міста та на межі санітарно-захисної зони підприємств щомісячно, а також при розгляді звернень громадян і настанні несприятливих метеоумов); якості водних об'єктів (п.5.11). Виконавець послуги - ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України".

Інформація про виявлені перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі направляється до Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, органів прокуратури та надається представникам громадських організацій для здійснення громадського контролю.

В рамках Міської екологічної програми в 2018 році проводиться робота з визначення хімічного складу та оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікації та інвентаризації основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" і ПАТ "ПІВДГЗК", у т.ч. оцінки ризиків для довкілля та здоров'я населення" (п.5.2).

Вже виконано І етап роботи (збір та аналіз даних за результатами моніторингових спостережень стану атмосферного повітря (2012-2017 р.р.), інструментальні дослідження якості атмосферного повітря), про хід робіт виконавець - ТОВ "Науково-дослідний інститут інноваційних технологій" доповів 07.06.2018 на засіданні робочої групи робочою групою з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі.

У сфері охорони водного середовища підприємствами виконуються заходи щодо розширення хвостового господарства та систем оборотного водопостачання. Загальний обсяг перехоплених та повернутих дренажних та фільтраційних вод за звітний період складає 13,0 млн.м3 (п.2.14).

ПРАТ "ПІВНГЗК" забезпечується режим гідрозахисту при експлуатації шахти "Першотравнева" (п.2.1), відкачано та направлено в систему оборотного водопостачання понад 246 тис. м3 фільтраційної води.

З метою вирішення питання мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища промисловими підприємствами ПРАТ "СУХА БАЛКА", ПРАТ "ЦГЗК", ПАТ "КЗРК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" укладено договори з ДП "Укррудпром" асоціації "Укррудпром" на виконання робіт з розробки "Альтернативної схеми (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку - накопичувачу балки Свистунова та їх скидання у р. Інгулець". Відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" повідомлення про плановану діяльність розміщено 02.07.2018 на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України в Єдиному реєстрі "Оцінка впливу на довкілля".

Для забезпечення раціонального використання питної води комунальним підприємством "Кривбасводоканал" (п.2.23) на теперішній час замінено майже 4,3 км зношених та аварійних ділянок водопровідної мережі .

Для поліпшення якості води в Карачунівському водосховищі (2.29), що надзвичайно важливо для виготовлення якісної питної води, якою забезпечується населення міста Кривого Рогу та прилеглих районів, в межах затвердженого Державним агентством водних ресурсів України Регламенту промивки русла та екологічного оздоровлення р. Інгулець, поліпшення якості води у Карачунівському водосховищі та на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи у 2018 році каналом Дніпро-Інгулець з квітня по 06 серпень подано 129,1 млн. м3 води.

З метою забезпечення надійного водовідведення, запобігання скиду неочищених стічних вод до поверхневих водойм коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища виконуються роботи з будівництва мереж водовідведення.

У 2018 році продовжується будівництво самопливного каналізаційного колектору від мкр. Сонячний (район ТРК "Сонячна Галерея"), очікується завершення робіт по об'єкту "Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінська та Ракітіна (колишня Ногіна)". Укладено угоду на початок робіт з реконструкції напірного каналізаційного колектора від мкр. Сонячний до вул. Спаської, проводяться відкриті торги по визначенню виконавця робіт з реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС-8 вздовж Центрального кладовища (2.34).

Для попередження виходу з ладу каналізаційних насосних станцій виділені кошти та здійснюється закупівля нового насосного і технологічного обладнання по об’єктам КНС №7, КНС №52, КНС №10.

Триває робота з виявлення та ліквідації джерел забруднення водойм міста, в межах якої у 2018 році проведено 18 комісійних обстежень берегової території річок Інгулець та Саксагань. Виявлено витоки від домоволодінь приватного сектору Інгулецького, Центрально-Міського та Покровського районів. За виявлені правопорушення на мешканців домоволодінь та працівників КП "Кривбасводоканал" складено адміністративні протоколи та накладено штрафи. По 3 фактах в Покровському районі матеріали передано до правоохоронних органів.

В рамках Міської екологічної програми у 2018 році реалізуються заходи, направлені на екологічне оздоровлення річок та водойм міста.

За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища реалізується захід: "Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально – Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)". ДПП "Кривбаспромводопостачання" з квітня по жовтень здійснюється подача води із Карачунівського водосховища в річку Стара Саксагань, що покращує екологічний стан річки, збільшує її проточність, сприяє водообміну. У І півріччі подано понад 335 тис.м3 води, загальний обсяг води, що буде подано на оздоровлення річки - 860 тис. м3 (п.2.28).

За рахунок субвенції з міського бюджету державному бюджету у 2018 році розробляється проектна документація щодо поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області – капітальний ремонт". Мета - оздоровлення річки Саксагань та створення рекреаційних зон і зон відпочинку біля води у Покровському, Саксаганському районах міста Кривого Рогу. На теперішній час, готуються документи для проходження процедури оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

 

Завдяки реалізації природоохоронних заходів у сфері поводження з відходами гірничо-збагачувальними підприємствами міста ПРАТ "ПІВНГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ЦГЗК", ПРАТ "ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК" за І півріччя 2018 року повторно використано понад 15 млн. тонн розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних і залізничних шляхів та виробництва щебеню. ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" забезпечено утилізацію 101 тис. тонн шламів аглодоменного і сталеплавильного виробництв шляхом повторного використання їх у виробництві.

З метою раціонального використання та збереження земель міста, порушених унаслідок виробничої діяльності, проведені роботи з гірничотехнічної рекультивації шляхом засипки:

- відпрацьованої ємності кар’єру №2 ПРАТ "ЦГЗК" розкривними породами в обсязі 3,206 млн. тонн (п.3.3);

­­- відпрацьованої ємності кар’єру №1 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" розкривними породами в обсязі 1,99 млн. тонн (п.3.8);

- зон обвалення шахт "Ювілейна" та ім. Фрунзе ПРАТ "СУХА БАЛКА" пустими породами в обсязі 346,2 тис. тонн (п.3.23);

- зон зсувів ш. "Тернівська", "Родіна", "Гвардійська", ПАТ "Кривбасзалізрудком" пустими породами та некондиційною фракцією рудної маси в обсязі 502,4 тис. тонн (п.п.3.16-3.18);

- зон обвалення кар’єру "Північний" СП ПРАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "УКРМЕХАНОБР" розкривними породами в обсязі 937,2 тис. тонн (п.3.26).

З метою запобігання вторинному забрудненню навколишнього природного середовища Міською екологічною програмою передбачено виконання заходу щодо розробки технічних умов використання осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу та біологічного гумусу при гірничотехнічній та біологічній рекультивації порушених земель. На сьогоднішній день КП "Кривбасводоканал" укладено договір з Дніпропетровським філіалом Державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" щодо дослідження поживних властивостей осадів стічних вод (вміст азоту, фосфору, калію) для подальшої реалізації заходу (п.3.28).

На виконання вимог чинного законодавства та з метою запобігання забруднення навколишнього природного середовища в рамках Міської екологічної програми планується реалізація проекту "Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих відходів у Металургійному районі м Кривого Рогу Дніпропетровської обл." Станом на 01.07.2018 укладено договір на проведення інвентаризації земельних ділянок під будівництво комплексу в Металургійному районі міста орієнтовною загальною площею 77,96 га.

На полігоні ш. "Валявко-Південна" відбувся запуск сортувальної лінії (п.3.31), на полігоні ш. "Батьківщина" розпочато обладнання системи по вилученню біогазу.

З метою створення екологічно безпечних умов життєзабезпечення населення міста, забезпечення належного збирання побутових відходів за підсумками І півріччя 2018 року придбано 199 контейнерів для лікувальних закладів, будинків милосердя та багатоквартирних районів, у тому числі для заміни зношених контейнерів, встановлених на контейнерних майданчиках. ТОВ "Екоспецтранс" придбано 1 автомобіль для збирання, транспортування та складування побутових відходів (п.3.32).

У місті ведуться роботи з озеленення та благоустрою територій, створення нових зелених зон (п.6.10).

Промисловими підприємствами міста висаджено 424 дерева, 15,4 тис.м2 квітників, 100 кущів, 6,1 тис.м2 трави газонної.

КП "Сансервис" висаджено 800 дерев на території міста, 2500 чагарників, посіяно газонів 3,7 га, висаджено квітників 7,5 тис.м2.

Проводяться роботи з інвентаризації зелених насаджень територій загального користування (п.6.8): парки "Руданівський", "Ювілейний", сквер біля монументу Перемоги, куточок відпочинку (вул. Глаголєва, 10).

З метою зменшення площі розповсюдження карантинних рослин у місті підприємствами – учасниками Міської екологічної програми проводяться заходи по боротьбі із карантинними бур’янами (6.11). За звітний період промисловими підприємствами виконано покіс трави, в тому числі карантинної на площі 118,3 га. Проти карантинної рослинності ПРАТ "СУХА БАЛКА" застосовується гербіцид "Гліфовіт". ПРАТ "ІНГЗК" за участі науковців експериментує з використанням бішофіту.

 

Одним із пріоритетних завдань Міської екологічної програми (розділ 7) є формування екологічного мислення та підвищення забезпечення інформування населення щодо екологічного стану навколишнього природного середовища та екологічної свідомості громадян, особливо молодого покоління, поінформованості населення про методи ощадливого споживання природних ресурсів, енерговикористання, поводження з відходами.

З метою екологічної інформованості суспільства на території міста розміщено соціальну рекламу екологічного спрямування: за ініціативи управління екології виконкому Криворізької міської ради на 4 білбордах щодо всесвітньої акції "Година Землі – 2018", за участі КП "Кривбасводоканал", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПАТ "ПІВДГЗК" – на 10 білбордах.

У квітні-травні поточного року проведено щорічний міський конкурс студентських наукових робіт з питань екології, у якому взяли участь 20 конкурсантів з 8 навчальних закладів міста. Переможці та учасники конкурсу, екологи, науковці та громадські діячі відзначені нагородами з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища.

Святкування Дня Європи в місті (19 травня) вже традиційно здійснюється за активної участі управління екології виконкому міської ради та ТОВ "Екоспецтранс", що забезпечують функціонування однієї із найбільш відвідуваних локацій – збір відпрацьованих елементів живлення (зібрано 257 кг) та пластмасових кришечок від напоїв. Робота локації полягає, у тому числі в спілкуванні з відвідувачами, наданні їм консультацій, розповсюдженні наглядного матеріалу (ТОВ "Екоспецтранс" роздруковано 1000 брошур) щодо поводження з відходами.

 

На виконання Міської екологічної програми щомісяця робоча група з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі, до складу якої входять депутати міської ради, науковці, фахівці структурних підрозділів виконкому міської ради, представники громадських організацій та підприємств міста, заслуховує звіти підприємств-учасників програми.

У 2018 році про свої напрацювання доповідали ПРАТ "ПІВНГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком", ТОВ "МЕТІНВЕСТ КРМЗ", ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Контроль за станом виконання Міської екологічної програми триватиме і посилюватиметься, адже від результативності виконання природоохоронних заходів залежить стан довкілля нашого міста, а значить комфорт і безпека проживання криворіжців.

 

 

 

 

© 2009—2019, Виконком Криворізької міської ради