Офіційний веб-сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Загальна інформація

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2018-02-14 10:31:34

Основні напрями роботи 
 служби у справах дітей


Основними завданнями та функціями служби у справах дітей виконкому міської ради є:

Реалізація в місті державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень.

Розроблення та здійснення самостійно або разом з відповідними  органами виконавчої влади,  місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власнос­ті, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

 Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм власності у вирішенні питань соціально­го  захисту дітей та організації роботи із запобіган­ня дитячій бездоглядності та безпритульності.

 Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

Здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

Ведення державної статистики щодо дітей.

Здійснення контролю за веденням службами у справах дітей виконкомів районних у місті рад обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, улаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, державних дитячих закладів.

Визначення пріоритетних напрямів поліпшення в місті становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному, інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, учиненню дітьми правопорушень.


 

© 2009—2019, Виконком Криворізької міської ради