Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Повідомлення

Вимоги щодо передачі до архівного відділу виконкому Криворізької міської ради документів з кадрових питань (особового складу) суб`єктів господарювання при їх ліквідації

Відповідно до ст.31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ст.48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 №1000/5 (надалі – Правила), Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 14.03.2013 №430/5, ліквідатор (власник) зобов’язаний в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в сфері архівної справи і діловодства (Держкомархівів України), передати до архівного відділу документи з кадрових питань (особового складу) тривалого строку зберігання (75 років) в упорядкованому стані згідно з описами справ.

09 лютого 2018

Передавання документів у випадку реорганізації або ліквідації суб’єкта господарювання

Порядок передавання та подальшого користування документами у разі припинення установи передбачається в розпорядчому документі про її припинення. Передавання документів суб’єкта господарювання, що припиняється, входить до обов’язків комісії, створеної для передавання справ і майна. У разі припинення суб’єкта господарювання кошти на упорядкування, дострокове приймання та подальше зберігання документів передбачаються в кошторисі комісії, створеної для її припинення.

09 лютого 2018
ПЕРЕЛІК  ліквідованих суб`єктів господарювання, документи яких надійшли на зберігання  до архівного відділу виконкому міськради з 01.01.2017 по 16.01.2017

ПЕРЕЛІК ліквідованих суб`єктів господарювання, документи яких надійшли на зберігання до архівного відділу виконкому міськради з 01.01.2017 по 16.01.2017

17 січня 2017
© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради