Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Безоплатна правова допомога

Створено: 2012-02-01 14:26:16Оновлено: 2022-01-28 12:28:32

Шановні мешканці міста!

БЕЗОПЛАТНА ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (надалі - Закон) визначено перелік суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги. Органи місцевого самоврядування є одними із суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги.

Законом визначено види правових послуг органів місцевого самоврядування та повноваження з надання цих послуг, а саме надання правової інформації, надання консультацій і роз'яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Відповідно до Закону, з метою організації особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги, реалізації своїх повноважень, міським головою було видано розпорядження від 16.08.2011 №187-р «Про першочергові заходи щодо виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу» де визначено, що керівники управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради здійснюють прийом громадян із наданням безоплатної первинної правової допомоги з питань віднесених до повноважень міської ради та її виконавчих органів. Зазначений прийом здійснюється згідно графіків прийому громадян відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, затверджених розпорядження міського голови від 29.06.2016 №124-р.

 Рішенням міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» повноваження щодо надання безоплатної  первинної  правової допомоги  надані  виконавчим комітетам районних у місті рад.

Крім того, виконкомам районних у місті рад надано доручення ужити заходів щодо забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги та особистого прийому осіб, які потребують відповідної допомоги згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Правова допомога від держави

З відкриттям у Кривому Розі центрів безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України отримати первинну правову допомогу можна у Криворізькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На такі послуги мають право всі без виключення.

Види послуг, які надаються в якості безоплатної первинної правової допомоги:

  • юридичні консультації,
  • правова інформація,
  • роз’яснення,
  • допомога у складанні не процесуальних документів правового характеру (заяв, скарг, запитів).

 

 Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адреси у Кривому Розі (з 08:00 до 17:00, п'ятниця до 15:45)

Адреса центру: м. Кривий Ріг, вул. Качалова, буд. 2
Телефони центру:  (098) 040 83 70, (097)531 97 96
Електронна адреса:  [email protected]

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30, каб.102
Телефони центру: 097 139 88 57

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Станіслава Конткевича, 37
Телефон: 067 276 54 76

Адреса: м. Кривий Ріг, житломасив Інгулець, пр.Перемоги, 33а
Телефон: 097-531-65-81

Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30, каб.102 (приміщення Укртелекому)
Телефон: 097 139 88 57

БЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА

Надання безоплатної вторинної правової допомоги всім категоріям осіб, зазначеним у статті 14  Закону, в повному обсязі забезпечується з 1 липня 2015 року. Для цього в Кривому Розі працює Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

2-1) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

2-3) громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;

8-1) особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з дня подання особою заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рішення за заявою, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на тимчасове чи постійне проживання;

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією;

13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

14) викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Громадяни вищезазначених категорій, які є мешканцями Кривого Рогу для захисту своїх прав можуть звертатися до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

   Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адреси у Кривому Розі (з 08:00 до 17:00, п'ятниця до 15:45)

Адреса центру: м. Кривий Ріг, вул. Качалова, буд. 2
Телефони центру:  (098) 040 83 70, (097)531 97 96
Електронна адреса:  [email protected]

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30, каб.102
Телефони центру: 097 139 88 57

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Станіслава Конткевича, 37
Телефон: 067 276 54 76

Адреса: м. Кривий Ріг, житломасив Інгулець, пр.Перемоги, 33а
Телефон: 097-531-65-81

Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30, каб.102 (приміщення Укртелекому)
Телефон: 097 139 88 57

Офіційний сайт системи безоплатної правової допомоги https://legalaid.gov.ua/
Онлайн юридична консультація, звернення https://legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/ 

  Звернення через портал державних послуг iGov

Звернутися для отримання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги можна завдяки сервісу державних послуг iGov, де є функція направлення звернення.

Звернення за безоплатною первинною правовою допомогою  https://igov.org.ua/service/353/general

 Звернення через контакт-центр

Всеукраїнський контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103, за яким можна:
-  повідомити про затримання поліцією,
-  отримати безоплатну первинну правову допомогу, юридичну консультацію,
-  дізнатись адресу найближчого центру безоплатної вторинної правової допомоги або бюро.

 База правових консультацій «WikiLegalAid» 


Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення. Тут Ви можете знайти необхідну інформацію з актуальних правових питань. https://wiki.legalaid.gov.ua/

 
 Мобільні консультаційні пункти

Криворізький місцевий центр здійснюює прийом у мобільних консультаційних пунктах за адресами:
Тернівський район, вул. Ухтомського, 23, 1-й поверх — 2-й та 4-й четвер місяця, з 9.30 до 12.30;
вул. Кобилянського, 152, 1-й поверх — щосереди та щоп'ятниці, з 8.00 до 12.00.

 Дистанційні можливості отримання правової допомоги від держави

Для зв’язку з юристами системи безоплатної правової допомоги ви можете скористатись наступним посиланням і обрати будь-який зручний спосіб комунікації: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua.

Поставте запитання:

-   на Інстаграм-сторінці системи безоплатної правової допомоги  https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

 -  у Телеграм-чаті - https://t.me/ualegalaidchat

 -   на Фейсбук-сторінках Координаційного центру з надання правової допомоги та Криворізького місцевого центру БВПД:

 https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

https://www.facebook.com/pg/kr2.dnipro.legalaid/

Мобільний додаток «Безоплатна правова допомога»

Які функції виконує мобільний за стосунок «Безоплатна правова допомога»?


1. Автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста.
За цим телефоном ви зможете:отримати безоплатну первинну правову допомогу, повідомити про затримання поліцією,дізнатись адресу найближчого центру або бюро безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України.

2. Подати запит на отримання адресної правової допомоги (на дому).Особи, які мають обмежені рухові можливості або за станом здоров’я, можуть передати заявку для відвідування на дому. Юристи зателефонують і домовляться з вами про час і місце зустрічі.

3. Отримати інформацію про всі гарячі лінії центральних органів виконавчої влади, а також адреси центрів та бюро правової допомоги.
Через мобільний додаток ви можете знайти контакти центру безоплатної вторинної правової допомоги у вашій місцевості.

4. Також ви зможете отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами. Наприклад, правозахисних організацій, які також надають безкоштовно правову допомогу населенню.

5. Додаток також дає можливість зазирнути в базу правових консультацій вікіпедії WikiLegalAid та знайти там відповідь на ваше запитання.

6. Якщо на безоплатну первинну правову допомогу (консультації, допомога у складанні заяв, скарг, звернень) мають право усі, то вторинна правова допомога надається соціально незахищеним верствам населення відповідно до ст.14 Закону «Про безоплатну правову допомогу». Через новий застосунок ви можете дізнатись, чи маєте ви право на безоплатну вторинну правову допомогу - захист або представництво своїх інтересів у суді.

Завантажити мобільний застосунок легко - через Play Market та App Store, ввівши в пошук слова "Безоплатна правова допомога", або перейшовши з мобільного телефона за посиланням: https://cutt.ly/msJNRjJ

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради